Tootegrupid
Kaubamärgid

Tagastusõigus

PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA KAUBA TAGASTAMINE

Kõikidele toodetele kehtib pretensiooni esitamise aeg VÕS § 218 järgi. Tagastamise tunnistusena kehtib ostuarve. Toodete puhul palume täpselt jälgida kaubaga kaasas olevat kasutusjuhendit ning vastavaid instruktsioone. Pretensiooni esitamise õigus ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest või toote rikkumisest. Pretensiooni esitamiseks palume saata täpne puuduse kirjeldus, tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon ja tellimuse number mailiaadressile innovativekids.ou@gmail.com.

Kauba tagastamisõigus on 14 päeva. Kaup peab olema originaalpakendis koos originaalarvega ja kõigi markeeringutega. Kaup ei tohi olla kasutatud. Raha tagastatud kauba eest kantakse kliendi arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale kauba tagasi jõudmist müüjale. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui kaup ei vasta tellitud kaubale. Kui tagastamisele kuuluv kaup on avatud või mõnel muul viisil kahjustatud, ei kuulu kaup tagastamisele ja loetakse kasutatuks.

Teenuse osutaja vastutab müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuste või puuduste eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul, mil kaup on tarbijale üleantud. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal.

Asja puuduse ilmnemisel peab tarbija hiljemalt kahe kuu jooksul sellest müüjat teavitama ehk esitama pretensiooni (VÕS § 220 lg 1).

Puuduse avastamisel tuleb lõpetada toote kasutamine koheselt.

Pretensioon tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning sinna tuleb märkida:

- tarbija nimi ja kontaktandmed;

- kaebuse esitamise kuupäev;

- kauba või teenuse puudus;

- ettevõtjale esitatav nõue;

- viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele

ERIMEELSUSED

Kõik erimeelsused püütakse lahendada mõistlikul vastastikusel läbirääkimiste teel. Juhul, kui pooled ei jõua kokkuleppele lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Tarbijal on õigus pöörduda lahenduse leidmiseks Tarbijakaitseameti poole.